Acordarea ajutorului pentru încălzire a locuinței cu lemne, combustibil petrolier, gaze naturale, energie termică sau energie electrică, s-a modificat prin O.U.G 208/03.12.2020, nivelul veniturilor nete lunare majorându-se de la 750 lei la 800 lei.

Prin urmare:

???? ????ajutorul se acordă persoanelor singure sau familiilor a căror venituri nete lunare nu depășesc suma de 800 lei/persoană/familie;

???? ????ajutorul pentru încălzire se acordă, ținând cont de toate veniturile persoanei singure sau a familiei, după caz, cât și de bunurile deținute de acestea.

Persoanele care îndeplinesc condițiile pot depune cererile:

‼️până la data de 20 a lunii, pentru a primi ajutorul în luna curentă.
‼️începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii.


????Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei, dna. Inspector asistențâ socială Mărioara Vasiu, ????tel: 0731311392.