Raportul Comisiei de invatamant pe anul 2015 (93,8 KiB, 804 hits)

  Raportul comisiei buget-finante pe anul 2015 (131,7 KiB, 761 hits)

  Raportul comisiei administrativ-juridica pe anul 2015 (82,9 KiB, 731 hits)

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, amenajare teritoriu și urbanism

În următoarea componență:

Ivan Simion – președinte

Belciu Alin Dan – secretar

Telebuș Marius Iulian – membru

Trifu Claudiu Valer – membru

Bucur Ioan – membru

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, protecția mediului și turism, activități social culturale culte.

În următoarea componență :

Bucur Simona – președinte

Drăgoiu Cornel Mircea – secretar

Marcu Vasile Ilie – membru

Comisia pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, validare

În următoarea componență:

Popa Ioan Sorin – președinte

Stoia Ioan – secretar

Nicula Iustin – membru

 

Viceprimar – Stoia Ioan