Raportul Comisiei de invatamant pe anul 2015 (93,8 KiB, 1.066 hits)

  Raportul comisiei buget-finante pe anul 2015 (131,7 KiB, 1.011 hits)

  Raportul comisiei administrativ-juridica pe anul 2015 (82,9 KiB, 959 hits)

 

COMISIILE DE SPECIALITATE PENTRU MANDATUL 2020-2024

 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTATE ECONOMICO-SOCIALĂ, AGRICULTURĂ, AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM

În următoarea componență:

 1. BUCUR SIMION GHEORGHE- PSD;
 2. IGNAT MIRCEA GHEORGHE-PNL;
 3. LUCA RĂZVAN IOAN- USR;
 4. MURĂRESCU IULIAN SIMION- PMP;
 5. TATU OVIDIU MIHAI- PNL.

 

 1. COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

 

În următoarea componență:

 1. BUCUR IOAN- PMP;
 2. FOGOROȘ IOAN CRISTIAN- PNL;
 3. IVAN SIMION- PSD.

 

 1. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA COPILULUI, TINERET ȘI SPORT, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE

 

În următoarea componență:

 1. MAXIM BOBOANGA RADU- PNL;
 2. TRIFU CLAUDIU- PSD;
 3. TELEBUȘ GABRIELA MARIA- PMP.

 

 

VICEPRIMAR- BUCUR SIMION GHEORGHE