Anexa_4_-_Model_de_reclamaie_administrativ_II_-_nu_s-a__raspuns_in_termen.docx (12,4 KiB, 825 hits)

  Anexa_3_-_Model_de_reclamaie_administrativ_I_-_raspuns__negativ.docx (12,0 KiB, 793 hits)

  Anexa_2_-_Model_de_solicitare_Legea_nr._544_din_2001.docx (12,0 KiB, 794 hits)

  Declaratie_fiscala-publicitate_si_reclama.doc (52,0 KiB, 825 hits)

  Declaratie_fiscala-mijloace_de_transport.docx (41,7 KiB, 830 hits)

  Declaratie_fiscala-barci.docx (34,9 KiB, 832 hits)

  Declaratie_fiscala-afisaj.doc (58,0 KiB, 811 hits)

  Declaratie_fiscala_pt_cladiri-persoane_juridice.doc (83,5 KiB, 830 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_juridice.doc (55,5 KiB, 766 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_fizice.doc (58,0 KiB, 863 hits)

  Declaratie_fiscala-_mijloace_transport-12_tone.docx (34,5 KiB, 813 hits)

  Cerere_certificat_fiscal-pers._juridice.doc (35,0 KiB, 809 hits)

  Declaratie_de_impunere_cladiri_persoane_fizice.docx (18,8 KiB, 803 hits)

  Anexa spectacole (24,8 KiB, 910 hits)

  Cerere certificat fiscal-pers. fizice (41,0 KiB, 1.054 hits)

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂPRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

  Cerere CF pers. juridice (31,0 KiB, 1.191 hits)

DECLARAŢIE FISCALApentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiulLegii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere cladiri PF (93,0 KiB, 1.150 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

  Impunere mijl. transport PJ (272,5 KiB, 1.283 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport PF (273,0 KiB, 1.159 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PF (260,0 KiB, 1.186 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PJ (260,0 KiB, 1.148 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente,datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice.

  Impunere vehicule lente (39,0 KiB, 1.234 hits)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

  Cerere certificat PF (30,5 KiB, 1.158 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si discotecă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Impozit videoteca (56,5 KiB, 1.142 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Declaratie speciala PF (62,0 KiB, 1.165 hits)

DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

  Impozit cladiri PJ (219,0 KiB, 1.171 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

  Taxa serv. publicitate (221,5 KiB, 1.136 hits)

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PF (105,5 KiB, 1.153 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PJ (56,5 KiB, 1.180 hits)