Vineri 20 mai 2022 la Racovița și Sebeșu de Sus, se ridică, din poartă în poartă, deșeurile Voluminoase și DEEE (deșeuri electrice, electronice și electrocasnice) și Deșeuri Periculoase.
Ce sunt deșeurile voluminoase? Sunt deșeurile solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului: canapele, saltele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, mese, banchete, covoare, preșuri, etajere, comode etc.
Ce sunt DEEE-urile? Sunt echipamentele electrice și electronice care nu mai sunt utilizate și care funcționau pe baterii sau pe bază de curent: televizoare, frigidere, aparate de radio, cuptoare cu microunde, aparate de cafea, aspiratoare, mașini de spălat, computere etc.
Ce sunt deșeurile periculoase? Deşeurile periculoase sunt reprezentate de materiale, substanţe sau produse care provoacă poluare gravă sau riscul de daune asupra oamenilor sau animalelor. Legislația națională definește deșeurile periculoase drept orice deşeuri care prezintă una sau mai multe dintre următoarele proprietăţi: sunt explozive; oxidante; inflamabile; iritante (iritarea pielii și leziuni oculare); toxice prin aspirare; cancerigene; corozive; infecțioase; mutagene.