Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot beneficia de vouchere în valoare de aproximativ 5000 euro pentru tehnologia asistivă și pentru achiziția de accesorii.
Voucherele sunt disponibile datorită unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.
Ordinul nr. 103/2021 prevede că:
📌 În situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.
📌 Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Cine sunt beneficiarii?
❗️Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
❗️Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;
❗️Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).
Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:
🔆carte de identitate;
🔆adeverință medicală;
🔆ultimul document de studii.
➡️AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.
➡️PERSOANA CU DIZABILITĂȚI semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).
➡️Apoi, persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI unde depune următoarele documente:
✅ Cerere pentru acordarea voucherului;
✅ Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
✅ Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
✅ Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;
✅ Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.
➡️DGASPC transmite ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse, iar Autoritatea transmite DGASPC voucherele nominale tipărite.
✔️Persoana cu dizabilități ridică voucherul de la DGASPC, prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă și primește produsul din Lista cu produse.
Data de finalizare a proiectului: 23.05.2022
Detalii: Tel.: +40 213 100 789 Int 139, sau pe adresa de mail contact@andpdca.gov.ro.