Astăzi, începând cu ora 18:00, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Racovița, online prin videoconferință, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prezentat de către Ocolul Silvic Avrig pentru administrarea fondului forestier al comunei Racovița
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului la 31.12.2021 prezentat de către Ocolul Silvic Avrig
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.109/2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Racovița pe anul 2022
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare nr.103/20.01.2022 având ca obiect bunuri proprietate publică și privată ale UAT Comuna Racovița în conformitate cu prevederile Ordinul MFP nr. 3471/2008
Inițiator: primar Voicu Andreea( Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de închiriere și prelungirea contractului de închiriere nr.5397/05.12.2018 încheiat între Comuna Racoviţa şi SC Trans Aral SRL
Inițiator: viceprimar Simion Bucur (Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Racovița, pentru anul școlar 2022-2023
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…)
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Racovita care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale Racovița, județul Sibiu
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
8. Diverse