Vă așteptăm astăzi, începând cu ora 18, live pe Facebook, la ședința ordinară a Consiliului Local Racovița cu următoarea ordine de zi:
1. Depunerea jurământului de către consilierii locali ai Partidului Mișcarea Populară, validati prin Hotărâre a Camerei Consiliu Civilă nr.393/2022 din data de 20 aprilie 2022.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Racoviţa.
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)