Vă invităm să urmăriți ședința extraordinara convocată de îndată a Consiliului Local de ieri, 31.03.2022, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Racovița, Comuna Racovița, Județul Sibiu” în vederea aplicării unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Strada Păltinișului”, terenului drum situat în continuarea străzii Jiliștii și străzii Plaiului, identificat cu parcela nr.1749 și parcela nr.1779, în suprafață totală de 8140 mp, din sat Sebeșu de Sus, comuna Racovița, județul Sibiu
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile de tip străzi în vederea intabulării, imobile cuprinse în domeniul public al comunei Racoviţa
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ și de secretariat cu Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Adițional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr 9 din 15.05.2009
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Racoviţa nr.82/2021 privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Racovița a terenului în suprafață de 2555 mp aflat în intravilanul Comunei Racovița, sat Sebeșu de Sus
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Racovița a terenului în suprafață de 2555 mp aflat în intravilanul Comunei Racovița, sat Sebeșu de Sus
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
8. Proiect de hotărâre privind‌ aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare pentru Semestru II al anului şcolar 2021-2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Racoviţa
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
9. Proiect de hotărâre privind transferul acțiunii deținute de către Comuna Racovița la S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A., către Orașul Avrig
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Sîrbu Maria, secretar general al Comunei Racovița, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.5397/05.12.2018 încheiat între Comuna Racoviţa şi SC Trans Aral SRL
Inițiator: viceprimar Simion Gheorghe Bucur (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)