Ședință extraordinară a Consiliului Local Racovița
Astăzi, începând cu ora 16:00, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local Racovița, online prin videoconferință, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Racovița pe anul 2022.
Inițiator: Andreea VOICU- primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 3.641,00 mii lei din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2021 în sumă de 3.821,37 mii lei, pentru lucrări de investiții prevăzute pentru anul 2022.
Inițiator: Andreea VOICU – primar
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli din cadrul Primăriei Comunei Racovița.
Inițiator: Andreea VOICU- primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării de drept și lichidarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Sistem Avrig”.
Inițiator: Andreea VOICU- primar