Organizator: Direcția Agricolă Județeană Sibiu
Durata cursului: 360 ore.
Scopul: calificarea fermierilor- dobândirea competențelor necesare implementării măsurilor din PNS 2023- 2027
Tarif curs: 620 lei
Documente necesare pentru înscriere: Cerere tip, BI/CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, ultimul act de studii (minim 8 clase).
La absolvirea cursului se acordă certificat de calificare.
Pentru relații și informații: DAJ Sibiu, Str. Someșului, Nr. 49, Tel: 0728168661.
Persoană de contact: Burla Reli Florentina