Școala Gimnazială din Racovița este inclusă în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) și a primit finanțare de 795.400,00 lei.
PNRAS este o componentă a PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență) care vine cu soluții concrete la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar.
Acest program se adresează elevilor aflați în risc de abandon școlar, elevi aparținând grupurilor vulnerabile, elevi aparținând minorității rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunități dezavantajate economic, copii cu risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale.