Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 517 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 917 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 797 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 788 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 765 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 859 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 778 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 762 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 760 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 761 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 815 hits)