Comuna Racovița începe etapa de elaborare a strategiei de dezvoltare pentru următorii  șapte ani.
Aceastră strategie reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, contribuid semnificativ la creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, a capacității instituționale, la transparența actului de guvernare locală, la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și implicit, va îmbunătăți șansele unei creșteri socio economice durabile, inteligente și incluzive.
În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.
Strategia de dezvoltare asigură în sens larg îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Tratatul de aderare, precum și implementarea principiilor şi a obiectivelor impuse de Strategia Europeană.
Părerea dumneavoastră este de o importanță crucială în acest proces, de opțiunile la care aplicați depinzând viitorul comunei. Scopul acestui demers este acela ca in urma implementarii noilor procese și aplicării pentru proiecte, calitatea vieții dumneavoastră să crească.
Termenul de completare este până  cel târziu la data de 15 august.
Până la această dată e necesar să răspundeți  chestionarelor ce vor fi distribuite sau să completați varianta online.
Chestionarele online disponibile la următoarele link-URI:
Implică-te și tu! Părerea ta contează!