Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu, organizează:

– Cursuri de instruire cu o durată de 40 ore;
– Cursurile se adresează:
a. Fermierilor care au accesat/ accesează M. 10 – Agromediu și climă
b. Fermierilor care au accesat/ accesează M. 11 – Agricultură ecologică
– Scopul: dobândirii competențelor necesare implementării angajamentelor asumate prin accesarea măsurilor menționate, derulate prin APIA.
– Tarif curs: 200 lei (conform Anexa la Ordinul 43/2017 – MADR)
– Documente înscriere:
– B.I./C.I. (valabil)
– Cerere înscriere curs
– La finalul cursului va fi eliberat “Atestat de Participare”
– Copia acestuia va fi prezentată consilierului de cerere de plată, la APIA
Informații suplimentare: DAJ Sibiu, str. Someșului, nr. 49, județul Sibiu, Tel. 0269210894, persoană de contact: Burla Reli Florentina