Primarul Comunei Racovița, Andreea Voicu, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local Racovița, miercuri, 29.06.2022, ora 17:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Strada Păltinișului”, terenului – drum situat în continuarea străzii Jiliștii și străzii Plaiului, identificat cu parcela nr.1749 și parcela nr.1779, în suprafață totală de 8140 mp, din sat Sebeșu de Sus, comuna Racovița, județul Sibiu
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
2. Proiect de hotărâre privind aderarea COMUNEI RACOVIȚA la ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ZONA METROPOLITANĂ SIBIU
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Racovița ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Racovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru/împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 2 Avrig, solicitate de S.C. SOMA S.R.L. precum și “pentru/împotriva” aprobării încheierii Actului adițional nr. 1 la contractul nr. 1325/25.10.2021
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
4. Diverse
Suplimentare:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Bisericii Ortodoxe ”Sf. Ap. Petru și Pavel” Sebeșu de Sus cu suma de 60.000 lei de la bugetul local al Comunei Racoviţa.
Ședința va fi transmisă live pe Facebook.