Începând cu data de 15.03.2022, la Primăria Racovița se pot depune cereri pentru eliberarea adeverinței în vederea depunerii dosarului de subvenție la APIA. Cererile trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
• Extras de cont
• Acte de proprietate
• Copie buletin/ carte de identitate.
În conformitate cu legislația în vigoare, ‭terenul trebuie să fie la dispoziția‬ fermierului la data depunerii cererii APIA.