Primăria Comunei Racovița anunță crescătorii de animale din comuna Racovița interesați de închiriere pășuni că începând cu data de 15.03.2022 până în data de 31.03.2022 pot depune cereri pentru închiriere pășunat, pentru următoarele trupuri de pășune:
RACOVIȚA
1. VALEA LUPULUI TARLA 29 -56,12 ha
2. RACOVICIOARĂ TARLA 30-10,25 ha
3. RACOVICIOARĂ/VALEA LUPULUI TARLA 47 -93,83 ha
4. LA GURGUI, TARLA 28- 52,34 ha
5.SUB BRANIȘTE, TARLA 48- 5,8 ha
SEBEȘU DE SUS
1. RACOVICIOARĂ TARLA 45- 11,47 ha
2. PODURE TARLA46- 5,79 ha
3. PEPINIERĂ TARLA 49-106,38 ha
4.DEALUL PLEȘII TARLA 51- 40,48 ha
5.FRUNTEA ILOBII TARLA 52- 63,14 ha
6. VALEA MOAȘEI, TARLA 53- 49,53 ha
7. VALEA MOAȘEI TARLA 54-35,59 ha
8. VALEA MOAȘEI , TARLA 55 ȘI 56-161,49 ha
9. SURU, TARLA 57-4,73 ha
10. PLAIUL TĂTARULUI TARLA 59- 4,61 ha
11. FRUNTEA MOAȘEI TARLA 61-319,88 ha
RACOVIȚA/TĂLMACIU
1.CIORU TARLA 44-113,42 ha
RACOVIȚA/AVRIG
1.GĂURI- 61,17 ha
Cererile se pot depune la secretarul general al comunei sau la Compartimentul agricol, însoțite de următoarele documente:
-Copie acte de identitate
-Copie dovadă achitare taxa de participare la licitație
-Copie dovadă achitare garanție de participare la licitație
-Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini
-Dovadă privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală
-Extras din Registrul Național al exploatațiilor privind numărul de animale
-Extras Registrul Agricol