Crescătorii de animale din comuna Racovița interesați de închiriere pășuni în perioada 14.03.- 12.04.2024 pot depune cereri, pentru următoarele trupuri de pășune:
RACOVIȚA
1. BĂTĂTURA TAURILOR TARLA 13 -1,71 ha
2. RACOVICIOARĂ TARLA 30-10,25 ha
3. RACOVICIOARĂ TARLA 47 -93,83 ha
4. SUB BRANIȘTE, TARLA 48- 5,8 ha
5. GRĂDINA MARE TARLA 22-1,37 ha
SEBEȘU DE SUS
1. RACOVICIOARĂ TARLA 45- 11,47 ha
2. PEPINIERĂ TARLA 49-106,38 ha
3.DEALUL PLEȘII TARLA 51- 40,48 ha
4.FRUNTEA ILOBII TARLA 52- 63,14 ha
5. VALEA MOAȘEI, TARLA 53- 49,53 ha
6. VALEA MOAȘEI TARLA 54-35,59 ha
7. VALEA MOAȘEI, TARLA 55 ȘI 56-161,49 ha
8. SURU, TARLA 57-4,73 ha
9. PLAIUL TĂTARULUI TARLA 59- 4,61 ha
10. FRUNTEA MOAȘEI TARLA 61-319,88 ha
RACOVIȚA/TĂLMACIU
1.CIORU TARLA 44-113,42 ha
RACOVIȚA/AVRIG
1.GĂURI- 61,17 ha
Cererile se pot depune la secretarul general al comunei sau la Compartimentul Agricol, însoțite de următoarele documente:
-Copie acte de identitate
-Copie dovadă achitare taxa de participare la licitație
-Copie dovadă achitare garanție de participare la licitație
-Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini
-Dovadă privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală
-Extras din Registrul Național al exploatațiilor privind numărul de animale
-Extras Registrul Agricol