Funcţia Publică Referent, grad profesional asistent (casier)- Compartimentul Contabilitate
Primăria Comunei Racoviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Contabilitate.
Concursul de recrutare se derulează în trei etape:
• selecția dosarelor – dosarele se pot depune până la data de 09.01.2024;
• proba scrisă care se va desfăşura în data de 22.01.2024, la ora 10:00 la sediul Primăriei Comuna Racoviţa;
• interviul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Racoviţa în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condițiile generale și specifice de participare la concurs, Actele necesare la dosarul de înscriere și Bibliografia se pot consulta accesând link-ul: https://racovita-sb.ro/…/anunturile-posturilor-scoase…/