Formulare on-line

  Anexa_4_-_Model_de_reclamaie_administrativ_II_-_nu_s-a__raspuns_in_termen.docx (12,4 KiB, 294 hits)

  Anexa_3_-_Model_de_reclamaie_administrativ_I_-_raspuns__negativ.docx (12,0 KiB, 290 hits)

  Anexa_2_-_Model_de_solicitare_Legea_nr._544_din_2001.docx (12,0 KiB, 301 hits)

  Declaratie_fiscala-publicitate_si_reclama.doc (52,0 KiB, 290 hits)

  Declaratie_fiscala-mijloace_de_transport.docx (41,7 KiB, 299 hits)

  Declaratie_fiscala-barci.docx (34,9 KiB, 300 hits)

  Declaratie_fiscala-afisaj.doc (58,0 KiB, 272 hits)

  Declaratie_fiscala_pt_cladiri-persoane_juridice.doc (83,5 KiB, 302 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_juridice.doc (55,5 KiB, 288 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_fizice.doc (58,0 KiB, 304 hits)

  Declaratie_fiscala-_mijloace_transport-12_tone.docx (34,5 KiB, 264 hits)

  Cerere_certificat_fiscal-pers._juridice.doc (35,0 KiB, 298 hits)

  Declaratie_de_impunere_cladiri_persoane_fizice.docx (18,8 KiB, 279 hits)

  Anexa spectacole (24,8 KiB, 347 hits)

  Cerere certificat fiscal-pers. fizice (41,0 KiB, 417 hits)

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂPRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

  Cerere CF pers. juridice (31,0 KiB, 669 hits)

DECLARAŢIE FISCALApentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiulLegii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere cladiri PF (93,0 KiB, 630 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

  Impunere mijl. transport PJ (272,5 KiB, 746 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport PF (273,0 KiB, 668 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PF (260,0 KiB, 651 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PJ (260,0 KiB, 616 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente,datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice.

  Impunere vehicule lente (39,0 KiB, 646 hits)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

  Cerere certificat PF (30,5 KiB, 636 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si discotecă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Impozit videoteca (56,5 KiB, 620 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Declaratie speciala PF (62,0 KiB, 628 hits)

DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

  Impozit cladiri PJ (219,0 KiB, 645 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

  Taxa serv. publicitate (221,5 KiB, 590 hits)

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PF (105,5 KiB, 646 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PJ (56,5 KiB, 636 hits)