Formulare on-line

  Anexa_4_-_Model_de_reclamaie_administrativ_II_-_nu_s-a__raspuns_in_termen.docx (12,4 KiB, 280 hits)

  Anexa_3_-_Model_de_reclamaie_administrativ_I_-_raspuns__negativ.docx (12,0 KiB, 279 hits)

  Anexa_2_-_Model_de_solicitare_Legea_nr._544_din_2001.docx (12,0 KiB, 290 hits)

  Declaratie_fiscala-publicitate_si_reclama.doc (52,0 KiB, 272 hits)

  Declaratie_fiscala-mijloace_de_transport.docx (41,7 KiB, 286 hits)

  Declaratie_fiscala-barci.docx (34,9 KiB, 289 hits)

  Declaratie_fiscala-afisaj.doc (58,0 KiB, 263 hits)

  Declaratie_fiscala_pt_cladiri-persoane_juridice.doc (83,5 KiB, 285 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_juridice.doc (55,5 KiB, 274 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_fizice.doc (58,0 KiB, 284 hits)

  Declaratie_fiscala-_mijloace_transport-12_tone.docx (34,5 KiB, 256 hits)

  Cerere_certificat_fiscal-pers._juridice.doc (35,0 KiB, 285 hits)

  Declaratie_de_impunere_cladiri_persoane_fizice.docx (18,8 KiB, 267 hits)

  Anexa spectacole (24,8 KiB, 335 hits)

  Cerere certificat fiscal-pers. fizice (41,0 KiB, 371 hits)

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂPRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

  Cerere CF pers. juridice (31,0 KiB, 660 hits)

DECLARAŢIE FISCALApentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiulLegii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere cladiri PF (93,0 KiB, 622 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

  Impunere mijl. transport PJ (272,5 KiB, 731 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport PF (273,0 KiB, 659 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PF (260,0 KiB, 643 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PJ (260,0 KiB, 606 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente,datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice.

  Impunere vehicule lente (39,0 KiB, 636 hits)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

  Cerere certificat PF (30,5 KiB, 625 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si discotecă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Impozit videoteca (56,5 KiB, 601 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Declaratie speciala PF (62,0 KiB, 614 hits)

DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

  Impozit cladiri PJ (219,0 KiB, 632 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

  Taxa serv. publicitate (221,5 KiB, 576 hits)

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PF (105,5 KiB, 636 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PJ (56,5 KiB, 603 hits)