Formulare on-line

  Anexa_4_-_Model_de_reclamaie_administrativ_II_-_nu_s-a__raspuns_in_termen.docx (12,4 KiB, 172 hits)

  Anexa_3_-_Model_de_reclamaie_administrativ_I_-_raspuns__negativ.docx (12,0 KiB, 169 hits)

  Anexa_2_-_Model_de_solicitare_Legea_nr._544_din_2001.docx (12,0 KiB, 167 hits)

  Declaratie_fiscala-publicitate_si_reclama.doc (52,0 KiB, 157 hits)

  Declaratie_fiscala-mijloace_de_transport.docx (41,7 KiB, 175 hits)

  Declaratie_fiscala-barci.docx (34,9 KiB, 164 hits)

  Declaratie_fiscala-afisaj.doc (58,0 KiB, 155 hits)

  Declaratie_fiscala_pt_cladiri-persoane_juridice.doc (83,5 KiB, 172 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_juridice.doc (55,5 KiB, 167 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_fizice.doc (58,0 KiB, 166 hits)

  Declaratie_fiscala-_mijloace_transport-12_tone.docx (34,5 KiB, 148 hits)

  Cerere_certificat_fiscal-pers._juridice.doc (35,0 KiB, 176 hits)

  Declaratie_de_impunere_cladiri_persoane_fizice.docx (18,8 KiB, 161 hits)

  Anexa spectacole (24,8 KiB, 202 hits)

  Cerere certificat fiscal-pers. fizice (41,0 KiB, 188 hits)

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂPRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

  Cerere CF pers. juridice (31,0 KiB, 554 hits)

DECLARAŢIE FISCALApentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiulLegii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere cladiri PF (93,0 KiB, 515 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

  Impunere mijl. transport PJ (272,5 KiB, 615 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport PF (273,0 KiB, 549 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PF (260,0 KiB, 535 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PJ (260,0 KiB, 502 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente,datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice.

  Impunere vehicule lente (39,0 KiB, 508 hits)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

  Cerere certificat PF (30,5 KiB, 506 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si discotecă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Impozit videoteca (56,5 KiB, 478 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Declaratie speciala PF (62,0 KiB, 495 hits)

DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

  Impozit cladiri PJ (219,0 KiB, 526 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

  Taxa serv. publicitate (221,5 KiB, 476 hits)

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PF (105,5 KiB, 510 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PJ (56,5 KiB, 502 hits)