Formulare on-line

  Anexa_4_-_Model_de_reclamaie_administrativ_II_-_nu_s-a__raspuns_in_termen.docx (12,4 KiB, 264 hits)

  Anexa_3_-_Model_de_reclamaie_administrativ_I_-_raspuns__negativ.docx (12,0 KiB, 263 hits)

  Anexa_2_-_Model_de_solicitare_Legea_nr._544_din_2001.docx (12,0 KiB, 274 hits)

  Declaratie_fiscala-publicitate_si_reclama.doc (52,0 KiB, 251 hits)

  Declaratie_fiscala-mijloace_de_transport.docx (41,7 KiB, 271 hits)

  Declaratie_fiscala-barci.docx (34,9 KiB, 270 hits)

  Declaratie_fiscala-afisaj.doc (58,0 KiB, 247 hits)

  Declaratie_fiscala_pt_cladiri-persoane_juridice.doc (83,5 KiB, 267 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_juridice.doc (55,5 KiB, 258 hits)

  Declaratie_fiscala_pentru_terenuri-persoane_fizice.doc (58,0 KiB, 263 hits)

  Declaratie_fiscala-_mijloace_transport-12_tone.docx (34,5 KiB, 238 hits)

  Cerere_certificat_fiscal-pers._juridice.doc (35,0 KiB, 268 hits)

  Declaratie_de_impunere_cladiri_persoane_fizice.docx (18,8 KiB, 252 hits)

  Anexa spectacole (24,8 KiB, 316 hits)

  Cerere certificat fiscal-pers. fizice (41,0 KiB, 351 hits)

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂPRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

  Cerere CF pers. juridice (31,0 KiB, 644 hits)

DECLARAŢIE FISCALApentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiulLegii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere cladiri PF (93,0 KiB, 606 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

  Impunere mijl. transport PJ (272,5 KiB, 715 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport PF (273,0 KiB, 640 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PF (260,0 KiB, 624 hits)

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare.

  Impunere mijl. transport peste 12 tone PJ (260,0 KiB, 588 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente,datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice.

  Impunere vehicule lente (39,0 KiB, 615 hits)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

  Cerere certificat PF (30,5 KiB, 606 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si discotecă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Impozit videoteca (56,5 KiB, 577 hits)

DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal.

  Declaratie speciala PF (62,0 KiB, 596 hits)

DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

  Impozit cladiri PJ (219,0 KiB, 614 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

  Taxa serv. publicitate (221,5 KiB, 558 hits)

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PF (105,5 KiB, 617 hits)

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  Impunere teren PJ (56,5 KiB, 586 hits)