Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 288 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 582 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 557 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 556 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 552 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 621 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 559 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 537 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 524 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 532 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 591 hits)