Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 165 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 442 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 429 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 430 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 407 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 480 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 419 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 412 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 404 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 410 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 454 hits)