Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 183 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 465 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 455 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 455 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 431 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 502 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 441 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 432 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 424 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 434 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 477 hits)