Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 264 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 560 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 535 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 533 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 524 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 598 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 534 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 515 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 504 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 510 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 569 hits)