Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 202 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 487 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 478 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 479 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 454 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 521 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 462 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 455 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 449 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 456 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 498 hits)