Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 236 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 532 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 507 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 508 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 496 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 566 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 505 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 487 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 479 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 486 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 541 hits)