Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 308 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 600 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 576 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 573 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 569 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 639 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 574 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 554 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 543 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 550 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 606 hits)