Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 260 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 557 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 531 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 530 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 520 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 595 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 530 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 511 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 501 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 506 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 564 hits)