Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 317 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 614 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 589 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 585 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 575 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 649 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 584 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 562 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 554 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 559 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 616 hits)