Bilant

  Bilant 31-12-2015 (16,9 KiB, 218 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2012

  Bilant la 31.12.2012 (57,6 KiB, 508 hits)

  Anexa 34 (44,7 KiB, 491 hits)

  Situatia Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012 (62,2 KiB, 494 hits)

  Contul de Rezultat Patrimonial la 31.12.2012 (53,7 KiB, 475 hits)

Bilant la data de 31 decembrie 2011

  Bilant la data de 31 decembrie 2011 (57,1 KiB, 543 hits)

  Rezultat patrimonial 31.12.2011 (53,8 KiB, 484 hits)

  Venituri-buget local la data de 31.12.2011 (92,2 KiB, 469 hits)

  Cheltuieli-buget local la data de 31.12.2011 (164,0 KiB, 463 hits)

  Venituri-buget de venituri propriisi subventii la data de 31.12.2011 (62,6 KiB, 471 hits)

  Cheltuieli -buget de venituri proprii si subventii la data de 31.12.2011 (74,8 KiB, 519 hits)