Acte necesare

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto
DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip – 2 exemplare);
CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, CARE POATE FI :
-CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE;
-CONTRACT DE SCHIMB ;
-FACTURA;
-ACT DE DONATIE;
-HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI REVOCABILA;
-ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI;
-CONTRACT DE LEASING FINANCIAR SI PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA EMIS DE CATRE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU CONTRIBUABILUL CARE INSTRAINEAZA MIJLOCUL DE TRANSPORT , EXCEPTIE FACAND CAZURILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN LEASING SI CELE DOBANDITE IN STRAINATATE (original);
DOCUMENTUL VAMAL EMIS DE CATRE AUTORITATEA VAMALA ROMANA PENTRU MIJLOCUL DE TRANSPORT, IN CAZUL IN CARE ACESTA ESTE DOBANDIT DIN ALTE STATE DECAT STATELE MEMBRE ALE U.E. (fotocopie);
IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE PROVENIENTA EXTERNA , ACTUL DE PROPRIETATE VA FI TRADUS SI LEGALIZAT ;
FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
CODUL UNIC DE INREGISTRARE .

UN DOSAR CU SINA

Acte necesare pentru intocmirea actului de nastere:

 • certificat constatator al nasterii
 • BI / CI al persoanei care declara nasterea
 • livret de familie
 • certificat de casatorie parinti
 • timbru fiscal

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului de casatorie:

dosarul se depune cu zece zile inainte de data incheierii casatoriei

 • certificate prenuptiale de la medic
 • certificate de nastere soti in original
 • acte de identitate soti in original
 • sentinta de divort (daca este cazul)
 • declaratie pe proprie raspundere (daca este la prima casatorie)
 • timbru fiscal

Acte necesare pentru intocmirea actului de deces:

 • certificat constatator al decesului
 • actul de identitate al decedatului in original
 • cerificat nastere al decedatului
 • certificat casatorie al decedatului
 • timbru fiscal